Bestyrelsen

   AMPO Danmarks bestyrelse

Formand

Torben Würtz

torben.wurtz@privat.dk

2023 6387

Bestyrelsesmedlem

Karen Lundtofte

karenlundtofte@gmail.com


Næstformand

Claus Risborg

risborg@stofanet.dk

Webmaster

Eva Thestrup Sørensen

evaths@hotmail.com


Kasserer

Ulla Schou Pedersen

ullasp@mail.tele.dk


Suppleant og koordinator for strikkeprojekt

Jette Norup Würtz

jette.norup@gmail.com

Revisor

Stig Glent-Madsen

stigglentmadsen@yahoo.comRevisorsuppleant

Peter Lyngmose Nielsen

lyngmose@live.dk