Bestyrelsen

   AMPO Danmarks bestyrelse

Formand

Torben Würtz

torben.wurtz@privat.dk

2023 6387

Webmaster

Karen Lundtofte

karenlundtofte@gmail.com


Revisor

Stig Glent-Madsen

stigglentmadsen@yahoo.comRevisorsuppleant

Peter Lyngmose Nielsen

lyngmose@live.dk


Næstformand

Claus Risborg

risborg@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Eva Thestrup Sørensen

evaths@hotmail.com


Kasserer

Ulla Schou Pedersen

ullasp@mail.tele.dk


Suppleant

Jette Norup Würtz

jette.norup@gmail.com