Bestyrelsen

AMPO Danmarks bestyrelse

Formand

Torben Würtz

torben.wurtz@privat.dk

2023 6387

Sekretær

Anna Christiana Marcelino

ac_marcelino@live.dk

 

Revisor

Stig Glent-Madsen

stigglentmadsen@yahoo.com

 

 

Revisorsuppleant

Peter Lyngmose Nielsen

lyngmose@live.dk

 

Næstformand

Claus Risborg

risborg@stofanet.dk

Webmaster

Karen Lundtofte

karenlundtofte@gmail.com

 

Kasserer

Ulla Schou Pedersen

ullasp@mail.tele.dk

 

1. suppleant

Eva Thestrup Sørensen

evaths@hotmail.com

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved